EXPLICATII BIBLICE: 14 decembrie 2014

Calendar A4-3_Page_1Tema generală a lunii Decembrie este: Misiunea Internațională

 

Data: 14.12.2014

Tema: Implicarea Bisericii Locale

Text: 2Cor. 8:1-21, Fil. 4:10-14

Verset de aur: Rom. 1:14

Ideea centrală: Misiunea internațională face parte din strategia Bisericii

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Deși Biserica secolului al 21-lea se găsește într-o zonă de ecoton, unde tranzițiile de la un sistem la altul sunt firești, strategia de misiune a Bisericii este cea stabilită de Tâmplarul din Galileea. Într-o perioadă ecotonică, misiunea Bisericii de a transmite dragostea celor pierduți și provocarea porților iadului rămâne de neschimbat. Fiind pe muntele Galileei împreună cu ucenicii, Domnul Isus a rostit cuvintele care nu-și vor pierde valoarea niciodată: „… Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.” (Mat. 28:18b). Nici un cuceritor ori dictator, indiferent de capacitatea puterii pe care a avut-o, nu a putut pretinde că are autoritate asupra cerului și a pământului, în același timp.

Înălțându-se la cer Domnul Isus a promis că va trimite pe Duhul Sfânt care îi va îmbrăca cu putere pe cei care-L vor urma. Astfel, puterea bisericii locale constă în dependența de respectarea privilegiului de a transmite Vestea Bună celor pierduți iar aceasta, înțelegând că fiecare ucenic al lui Isus este un misionar.

În caretea Missiology, James Dennison remarcă: „Biserica locală își poate trăi eficient menirea atunci când membrii bisericii înțeleg că sunt misionari. Dacă toate se rezumă doar la susținerea cu bani a acelora care se găsesc pe terenul de misiune, atunci întreaga strategie a lui Isus este deformată.”

În capitolul opt, din a 2-a Epistolă către Corinteni, apostolul Pavel ne dă un exemplu de implicare în misiune a bisericilor locale din Macedonia. Căutând să-i motiveze la misiune pe cei din bisericile din Ahaia, apostolul face referință la bisericile din Filipi, Tesalonic și Berea, care s-au dedicat misiunii internaționale până la sacrificiu.

Factori misiologici practicați de credincioșii din Macedonia:

 • Dedicarea.

Prin dărnicia lor, macedonienii și-au confirmat dedicarea pentru ca lucrarea de misiune să nu fie stopată de criza foametei, 2Cor. 8:1-9. Astfel, Pavel motivează credincioșii din regiunea Ahaia nu doar prin învățăturile sale, ci și printr-un exemplu practic. Dărnicia macedonienilor este un răspuns la faptul că Evanghelia le-a fost propovăduită prin angrenarea bisericii în misiunea internațională.

 • Sfaturi practice în ceea ce privește angajarea bisericii în misiune.

Pavel face din implicarea bisericii în misiune o prioritate acceptată din dragoste. Înțelegând dorința corintenilor de a lua parte la misiune, Pavel îi sfătuiește cum trebuie să procedeze în unele situații concrete, v. 10-15.

 • Principiul egalității ori al ajutorării reciproce.

În versetele 14 și 15 autorul subliniază principiul ajutorării reciproce. După cum explică apostolul Pavel, prin angrenarea în misiunea internațională a bisericii locale, el evidențiază raportul de egalitate dintre membrii bisericilor, unde unii au nevoi spirituale iar ceilalți, trec printr-o criză materială.

 • Etica dărniciei.

Așa cum sublinia și James Dennison, deși banii pot juca un rol important, misiunea nu înseamnă bani în primul rând; mai întâi de toate, cei din Macedonia s-au dat pe ei înșiși Domnului, v. 5 și doar după aceea, au pus la dispoziție darurile lor. Acest mod de a acționa remarcă faptul că prin dărnicia dedicată misiunii, cel ce se implică răspunde prin aceasta binecuvântărilor oferite de Dumnezeu.

 • Colaborarea asigură eficacitatea în lucrarea de misiune.

În epistola către Filipeni, Pavel subliniază că lucrarea de misiune este și o lucrare de colaborare atât între membrii bisericii cât și între bisericile locale. Astăzi, ca și în zilele lui Pavel, misiunea internațională se bazează pe colaborarea dintre biserici și credincioșii  din ele, care dispun de diferite daruri, Fil. 4:10-14.

 

Aplicaţii/ Considerente Misiologice:

A face parte din misiunea internațională este un har. Indiferent care este darul pentru slujire pe care-l avem din partea Domnului, orice gen de implicare este binevenită. Înțelegând că nu există slujbe importante și mai puțin importante, Tit se oferă să adune darurile, v. 6.

Recunoașterea personală este un act al bucuriei. Tot ceea ce facem pentru misiune este un act de recunoștință făcut cu bucurie, ori altfel spus, un mod de a spune, Doamne îți dăruim ceea ce de la Tine primim, avându-L pe Domnul Isus ca model, v. 9.

Râvna și corectitudinea în lucrarea de misiune. Angajarea în misiune este un act benevol, o lucrare de binefacere, care cere râvnă și corectitudine. Apostolul Pavel ni-l aduce ca exemplu pe Tit, care pe de o parte este plin de râvnă pentru corinteni (v.16) iar pe de altă parte, este corect în tot ceea ce face, v. 20, 21.

 

Implicarea Bisericii Locale în Misiunea internațională

 

 • Studierea Faptelor Apostolilor și a Epistolelor lui Pavel din perspectivă misiologică.

 

Cum poate o biserică locală să-și trăiască menirea într-o lume pluriculturală? De real folos ne poate fi un studiu misiologic al Faptelor și abordarea Evangheliei bazată pe cultura popoarelor din jurul nostru, care la ora actuală fie că locuiesc în țările neevanghelizate, fie sunt sub influența globalizării dar locuiesc în țară.

 

 • Inițierea misiunii internaționale.

 

Luca spune în Fap. Ap. 11:26 că Barnaba a mers la Tars, de unde l-a adus pe Pavel și împreună, au învățat biserica din Antiohia timp de un an. Biserica trebuie să-și însușească menirea nu doar să o cunoască. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, și ca slujitori ai bisericii din Antiohia, Pavel și Barnaba au inițiat misiuni în Asia și Europa. Iar legătura permanentă dintre ei și biserica din Antiohia a dus la propășirea Evangheliei.

Studiu pe caz.

În 2001 Biserica „Speranța” din Chișinău a urmat un program de pregătire și inițiere a misiunii, care a rezultat în organizarea unor misiuni în țările musulmane din Asia Centrală, susținerea misionarilor locali și organizarea diferitor proiecte sociale. În timp, biserica a extins lucrarea misiunii internaționale, aspect care s-a transformat într-un izvor de binecuvântare și creștere a bisericii.

 

 • Organizarea Conferințelor misionare în fiecare biserică locală.

 

Misiunea internațională va căpăta o nouă forță la momentul în care vor fi organizate conferințe misionare timp de o săptămână în fiecare biserică locală. Pentru ca membrii să simtă împreună cu trupul lui Cristos, este necesară informarea membrilor bisericii despre ceea ce se întâmplă pe terenul de misiune din țările musulmane și în țările care se găsesc sub regimuri opresive.

 

 • Dăruiește pentru misiunea internațională.

 

Fiecăruia dintre credincioși îi place să aibă de a face cu oameni consecvenți în hotărârile pe care le iau. Dar mai mult decât atât, perseverența noastră în ceea ce privește misiunea internațională place Domnului Isus. Fiecare biserică locală trebuie să-și organizeze un program de a dărui pentru misiunea internațională. Acest program poate fi:

  • Dăruiește un procent stabil din suma colectată la dărnicie cu intenția de a-l spori.

 

 • Stabilirea unuei colete speciale pentru misiunea internațională, în fiecare lună, ori o dată la două luni.

 

 • Crearea unui fond pentru misiunea internațională.

 

 

 • Motivează Biserica Locală să-și trăiască menirea

 

Prin inițiativa Duhului Sfânt și a apostolilor, Evanghelia mântuirii a ajuns la noi iar prin implicarea noastră în misiunea internațională Vestea Bună va transforma multe alte vieți.

Pentru o lume atât de zbuciumată cum este cea postmodernă, în care trăim; când satan a reușit să învrăjbească lumea întreagă, doar predicarea și acceptarea Evangheliei, ori altfel spus, inițiativa misiunii internaționale poate aduce pace în Siria, Iraq, Rusia, Ucraina dar mai cu seamă, în sufletele răvășite de păcat și fărădelege a urmașilor lui Adam.

 

Întrebări pentru discuţii:

 1. În ce mod se implică biserica noastră în misiunea internațională? Care este câmpul misiunii internaționale al bisericii noastre?
 1. Cât de mult a însemnat pentru apostolii Pavel și Barnaba înțelegerea factorului cultural?
 1. Cât de important și în ce mod pot afecta acceptarea Evanghelliei, diferite concepții despre lume și viață bazate pe vină, rușine și frică?
 1. Cum putem îmbunătăți implicarea noastră în misiunea internațională?

Dr. Mihai Malancea, membru al echipei e redactare a explicatiilor biblice


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.