Timp de două zile, la conferinta Uniunii Baptiste din Austria, a răsunat chemarea de a planta noi biserici. Lideri alături de alte persoane care ocupă funcții de responsabilitate din 26 de biserici baptiste din Austria au fost invitate la întâlnirea “Întărirea bisericilor – Începutul bisericilor”. Baptiștii au invitat un expert în calitate de lector în persoana Dr. Dietrich schindler, directorul departamenului de misiune al Uniunii Bisericilor Evanghelice Libere din Germania.

Conform lui Dietrich Schindler, menirea fiecărei biserici nu este doar asigurarea propriei supraviețuiri, ci plantarea unei noi biserici. Aceasta este chemarea lui Isus epntru noi. “Viitorul bisericilor noastre constă în seceriș, nu în înmagazinare.” În același timp el a vorbit despre unei erori larg răspândite în bisericile de azi: “Tineretul reprezintă viitorul bisericii!” Ei nu sunt viitorul, ei sunt prezentul a subliniat vorbitorul.

Trebuie precizat, de asemenea că, în echipa de conducere a Uniunii Baptiste din Austria, a fost cooptat și Dorel Moga, pastorul Bisericii Baptiste Române din Graz. O problemă actuală a baptistilor austrieci este faptul că, în prezent, comunitatea credincioșilor este cosiderată din punct de vedere legat doar o comunitate religioasă, lucru care, conform experților, complică mult orice chestiune legală. Pentru a depăși această problemă există o tendință generală de asociere a mai multor biserici sub forma unui Consiliu al Bisericilor Libere din Austria pentru o mai bună reprezentare. În prezent bisericile lucrează împreună pentru a găsi o soluție viabilă la problema enunțată anterior.

Topics #austria #dorel moga #graz #uniunea baptista